Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick Off docenten/mentoren
Dinsdag 10 oktober 2023 15:00 uur | Saffieryachts

Leerlingvisitekaartjes gereed

3 weken voor Doe Dag


Leerlingtraining Junior Networking op scholen
2-3 weken voor Beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Dinsdag 13 februari 2024 16:30-18:00 uur | Vellesan College

Beroepenfeest
Dinsdag 5 maart 2024 | 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoeken Doe Dag
Dinsdag 19 maart 2024 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Maart: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April

Evaluatie en rapportage
Mei/juni

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: