Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Kick Off docenten/mentoren
Donderdag 9 november 2023 16:15 uur | bij Boozed

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
2-3 weken voor Beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Maandag 5 februari 2024 op het Grotius PRO/Praktijkschool | 17:00 uur inloop, 17:30 start programma

Inloopspreekuur/Doe Dag invulling
Ntb: via zoom (link via mail@delftonstage.nl)

Beroepenfeest
Donderdag 15 februari 2024 | 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoeken Doe Dag
Dinsdag 5 maart 2024 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Maart: mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April

Evaluatie en rapportage
Mei/juni
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: